Nasz sklep używa plików cookie's zapisywanych w pamięci Twojej przeglądarki. Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień!

Regulamin sklepu

I Postanowienia ogólne


§1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.meblezkalwarii.pl jest: PAMIL-MEB S.J. Kamil Pacut, Konrad Milka 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody 575, NIP: 551-253-46-35, REGON 120768343
§2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.meblezkalwarii.pl jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
§3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.meblezkalwarii.pl , sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
§4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§5. Oferty handlowe, zamówienia, pytania proszę kierować na adres korespondencyjny właściciela sklepu internetowego lub na adres poczty e-mail zawarty na stronie głównej sklepu internetowego.
§6. Szczegółowe dane sprzedającego: PAMIL-MEB S.J. Kamil Pacut, Konrad Milka 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody 575, NIP: 551-253-46-35, REGON 120768343, Kom: +48 601 256 965, Tel/Fax: +48 33 843 67 42, e-mail: biuro@meblezkalwarii.pl
§7. Adres korespondencyjny sklepu oraz nasz sklep stacjonarny: Pamil-Meb s.j., ul. Krakowska 73A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

II Definicje


§1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://www.meblezkalwarii.pl
§2. Sklep – Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.meblezkalwarii.pl
§3. Sprzedawca – PAMIL-MEB S.J. Kamil Pacut, Konrad Milka 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Brody 575, NIP: 551-253-46-35, REGON 120768343
§4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną do nabywania produktów za pośrednictwem internetu.
§5. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.meblezkalwarii.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.
§6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
§7. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym http://www.meblezkalwarii.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
§8. Rejestracja – dobrowolny i nieobowiązkowy proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym.
§9. Umowa - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
§10. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
§11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§12. Cookies – pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka, ustawień sortowania, ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności cookies” dostępnym na stronie sklepu.

 

 

III Zamówienia


§1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
§2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
§3. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez opcję zamówienia bez rejestracji.
§4. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt lub produkty, które zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
§5. Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam”. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji bądź też wybierając opcję zamówienia bez rejestracji oraz wypełnić formularz zawierający:

 • Imię oraz nazwisko
 • e-mail
 • telefon Klienta
 • Dane adresowe
 • Adres dostawy

§6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
§7. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zaliczki w wysokości 30% wartości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w możliwie najszybszym terminie tj. następnego dnia roboczego.
§8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
§9. Maksymalny czes realizacji zamówienia standardowo wynosi 21 dni roboczych, jednak może on zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od właściciela sklepu. np. brak dostępnych wzorów materiałów. W takim wypadku klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, oraz zostanie mu przedstawiony przewidywany inny termin dostawy.

 

 

IV Reklamacje


§1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
§2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
§3. Podczas procesu reklamacyjnego Klient zobowiązany jest przesłać drogą mailową opis uszkodzonego produktu wraz z załączonymi fotografiami przedmiotu reklamacji. (odpowiednie adresy e-mail podane są w danych kontaktowych sklepu)
§4. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub podzespołów produktu w której zawinił dostawca tychże materiałów lub podzespołów, dalsze kroki będą podejmowane przy ich współpracy i według ich zasad wynikających z procesu reklamacji.
§5. Wszystkie kolory tkanin oraz materiałów mebli mają charakter poglądowy! I mogą różnić się od oryginalnych produktów nawet w stopniu znacznym, w zależności od ustawień Państwa monitora. Reklamacje niezgodności braw produktów z ich fotografiami zamieszczonymi w naszym e-sklepie nie mogą być podstawą do reklamacji. W przypadku tkanin mebli tapicerowanych, klient ma możliwość uzyskania bezpłatnie oryginalnych próbek wybranych przez niego materiałów

 

 

V Gwarancje


§1. Wszystkie produkty kupione przez sklep objęte są 2 letnią gwarancją.

 

 

VI Zwroty


§1. Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy pod warunkiem że przedmiot w tym czasie nie był używany, nie został rozpakowany i posiada oryginalne fabryczne opakowanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@meblezkalwarii bądź też pocztą tradycyjną na adres: Pamil-Meb s.j., ul. Krakowska 73A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (decyduje data stempla pocztowego) Klient ponosi także wszystkie koszty związane z transportem przedmiotu do siedziby sklepu.
§2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

 

 

VII Dostawa


§1. Dostawa mebli odbywa się własnym transportem sklepu, dzięki temu wszystkie meble w stanie nienaruszonym docierają do klienta.
§2. Za transport mebli pobierana jest opłata uzależniona od województwa do którego będą one dostarczane.
§3. Ceny dostawy mebli do wyznaczonych województw przedstawia poniższa lista:

 

Małopolskie - 49złPodkarpackie - 99złZachodnio - Pomorskie - 199zł
Śląskie - 79złLubuskie - 149złPomorskie - 199zł
Opolskie - 79złWielkopolskie - 149złWarmińsko - mazurskie - 199zł
Dolnośląskie - 99złKujawsko - Pomorskie - 149złPomorskie - 199zł
Łódzkie - 99złMazowieckie - 149zł 
Świętokrzyskie - 99złLubelskie - 149zł 


§4. Transport mebli nie obejmuje wnoszenia ich do domu/mieszkania klienta, klient zobowiązany jest we własnym zakresie wnieść zakupione meble.
§5. Produkty małogabarytowe i nietłukące inne jak np. materace, wysyłane są firmą kurierską, opłaty za dostawę wyznaczone są przy dokonywaniu zamówienia.
§6. Ceny dostaw mogą ulec zmianie w każdej chwili bez podania przyczyny i informowania o tym klientów, ale cena dostawy wyznaczona podczas zatwierdzonego już zamówienia nie może ulec zmianie.
§7. Termin dostawy z różnych niezależnych przyczyn może być wydłużony, klient zostanie o tym poinformowany podczas potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient nie akceptuje wydłużonego czasu dostawy może zrezygnować z zamówienia przed jego ostatecznym potwierdzeniem. Potwierdzenie zamówienia przez klienta w takim przypadku będzie taktowane jako akceptacje wydłużonego terminu dostawy.
§8. Dokładną datę oraz godzinę dostawy ustala sprzedawca.
§9. Dostawa produktów zamówionych przez sklep możliwa jest tylko na terenie Polski.

 

 

 

 

 

VIII Płatności


§1. Aby potwierdzić zamówienie mebli i aby skierowane zostało do produkcji, wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia.
§2. Wpłata zadatku dokonywana jest na poniższe dane:

Alior Bank: 71 2490 0005 0000 4500 4207 5469
PAMIL-MEB S.J. Kamil Pacut, Konrad Milka
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Barwałd Górny 371
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

§3. Pozostała kwota do zapłaty będzie płatna u kierowcy podczas dostawy mebli.
§4. W przypadku wysyłki kurierem, płatność może być dokonana przedpłatą na konto lub za pobraniem w chwili odbioru (dotyczy tylko mebli małogabarytowych).

 

 

IX Polityka prywatności


§1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
§2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
§3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
§4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
§5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
§6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
§7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@meblezkalwarii.pl  lub listownie na adres Sprzedawcy: Pamil-Meb s.j., ul. Krakowska 73A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

X Polityka plików COOKIE'S


§1. W celu zapewnienia Ci wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu, korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.
Nasza witryna stosuje nstępujące rodzaje plików cookies:

 • Utrzymanie danych statystycznych
 • Utrzymanie ustwień i postanowień użytkownika
 • Podtrzymanie sesji użytkownika
 • Zbieranie danych analitycznych oraz statystycznych

§2. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies:

Urządzenia mobilne:

 

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na tej technologii.


Jeśli używasz przeglądarki innej niż wyżej wymienione skontaktuj się lub zobacz pomoc online dotyczącą plików cookie na stronie jej wydawcy.
Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z naszej strony może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niej.

 

 

 

 

XI Postanowienia końcowe


§1. Firma PAMIL-MEB S.J. zastrzega sobie prawo do zmiany ninejszego regulamuinu bez podania przyczyny. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
§2. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

PAMIL-MEB S.J.
Barwałd Górny 371
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Telefon: +48 723 579 777
Faks: +48 33 843 67 42
e-mail: biuro@meblezkalwarii.pl

§3.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.
§4.Nazwa sklepu internetowego oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
§5.Zakładając konto lub robiąc zakupy w naszym e-sklepie potwierdzasz że akceptujesz niniejszy regulamin.
§6.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.